CONTOH Ujian Aptitud Mudah

Ujian 1: Pemikiran Logik

Di antara berikut yang mana ganjil?
1. Ο kertas  Ο pokok  Ο tikus  Ο orang

2. Ο telinga  Ο bibir  Ο dada  Ο hidung

3.
Ο pen  Ο pensil  Ο krayon  Ο kertas

4. Ο keju  Ο mentega  Ο susu  Ο susu kultur

5. Ο kolam renang  Ο tasik  Ο air  Ο kolam

6. Ο helang  Ο tupai  O awan  Ο kapal terbang

7. Ο Ogos  Ο Disember  Ο November  Ο Januari

9. Ο 29 Februari 2000  Ο 29 April 1998  Ο 31 Jun 1999  O 31 Ogos 1997

10. Ο jaket  Ο baju T  Ο kain  Ο seluar panjang

Gantikan tanda ? berikut

1. + + + & & & & & ; - - - & & & & ; x x x & & & ; ÷ ÷ ÷ & & ; ?
Ο + + + &
Ο x x x & &
Ο + + +
Ο x x x

2. # $ & # $ $ & # # $ ? & ? # $ $ $ &
Ο $ #
Ο $ $
Ο # $
Ο # #

3. > < = = + > ? ? = +
Ο < =
Ο > =
Ο = >
Ο = <

4. @ < ^ > @ ? ^ > @ < ? ? @ < ^ > @ < ^ > @
Ο < ^ >
Ο > ^ <
Ο < ^ <
Ο > ^ >

5. + - - X + + + - - - - X + + + ? ? ? - - - - - X
Ο + + -
Ο + - -
Ο + + +
Ο - - -

Isi tempat kosong dengan abjad yang betul.

1. B, C, D, F, G, H, J, _______
2. A, D, G, J, M, P, S, _______
3. A, E, _______, M, Q, U, Y
4. E, _______, P, T, W, Y, Z
5. X, W, C, D, V, U, E, F, _______
6. Y, B, X, C, W, D, V, _______
7. A, E, F, H, I, K, L, _______
8. B, C, D, G, _______, O, P, Q
9. O, T, T, F, F, S, S, _______

Isi tempat kosong dengan nombor yang betul.

1. 4, 8, 16, 32, 64, _______
2. 1, 3, 6, 10, 15, _______
3. 200, 196, 180, 116, _______
4. 213, 426, _______, 852, 1065, 1278
5. 8, 27, 64, _______, 216, 343
6. 3, 10, 20, 27, _______, 44
7. _______, 0.99, 9.9, 99, 990, 9900
8. 243, 162, 108, 72, _______, 32
9. 2, 6, 14, _______, 62, 126

Apakah gambar seterusnya?

Share/Save/Bookmark

blog comments powered by Disqus